Kontakty

Organizace, které mohou pomoci rodinám, které pohřešují dítě

 
Evropská krizová linka pro pohřešované děti 116 000
 • v ČR funguje od září 2013, provozována organizací Cesta z krize, z. ú.,
 • primárním účelem je bezplatná a nepřetržitě dostupná krizová pomoc pohřešovaným dětem, jejich rodinám či blízkým,
 • partner projektu NKMPPD, podpora stávajícího systému pátrání po pohřešovaných dětech,
 • podpora prevence a poradenství přímo či nepřímo související s problematikou pohřešovaných dětí,
 • celoevropský charakter čísla 116 000 - stejný druh služby v každém členském státě (nejen na území EU),
 • gestorem linky je Ministerstvo vnitra,
 • další informace:  zde . 
Linka bezpečí - 116 111
 • bezplatná, nepřetržitě dostupná linka,
 • poradenství dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích i při řešení každodenních problémů,
 • umožňuje zanechat vzkaz rodičům nebo jinému dospělému příbuznému při vyhození či útěku z domova, z ústavu, při plánování útěku,
 • další informace: zde.zde 
 
Missing Children Czech Republic 
 • osvěta veřejnosti v problematice ochrany práv dítěte v evropském i celosvětovém měřítku,
 • věnuje se především problematice únosů dětí ze strany rodičů včetně případů s mezinárodním přesahem, jakožto i preventivním opatřením a následné pomoci v řešení jednotlivých případů únosů dětí,
 • další informace:  Missing Children Czech Republic  (CZ)  , Missing Children Europe (EN)
 
Rodičovská linka 606 021 021
 • telefonická krizová pomoc, internetové poradenství, výchovné a rodinné poradenství pro rodiče, prarodiče a další rodinné příslušníky, pedagogy a všechny dospělé, kteří mají starost o děti,
 • funguje každý pracovní den,
 • další informace: zde.
 
Specializované zařízení pro rodiče pohřešující dítě neexistuje, avšak kvalifikovanou pomoci mohou nabídnou níže uvedená Krizová centra:
 
Praha
Krizové centrum RIAPS

Adresa: Chelčického 39, 130 00 Praha 3
Nonstop krizové centrum, psychologická i psychiatrická pomoc

Centrum krizové intervence

Telefonická krizová intervence: 284 016 666

Pražská linka důvěry
Nonstop telefonická krizová pomoc: 222 580 697

Nadační fond ztracené děti
Adresa: U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9
Telefon: 724 116 600
 
Středočeský kraj
Centrum krizové intervence
Adresa: Česká 235, 284 01 Kutná Hora
Krizová pomoc pro dospělé, rodiny a děti 
Telefonická krizová pomoc: 327 511 111, 602 874 470
 
Ústecký kraj
Krizová poradna v Děčíně
Adresa: Karla Čapka 211/1, 405 91 Děčín
Telefon: 732 599 451
Poradenství v náročné krizové situaci
 
SPIRÁLA, o.s. – Centrum krizové intervence
Adresa: K chatám 22, Ústí nad Labem – Skorotice
Nonstop krizová linka: 475 603 390
Krizová pomoc v těžké životní situaci
 
Královéhradecký kraj
RIAPS – Regionální Institut Ambulantních Psychosociálních Služeb
Adresa: Procházkova 818, 541 01 Trutnov
Manželská a rodinná poradna RIAPS, sociální odborné poradenství s prvky terapie
    Telefon: 499 814 890, 731 441 264
    E-mail: poradna@riaps.cz
Psychoterapie a poradenství
    Telefon: 725 099 630
    E-mail: ambulance@riaps.cz
 
Pardubický kraj
Centrum J. J. Pestalozziho
Krizové centrum Chrudim
Adresa: Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Telefon: 469 623 899
Krizová pomoc v nepříznivé životní situaci
 
Poradna pro rodinu Pardubického kraje
Pardubice
    Adresa: Mozartova 449, 530 09 Pardubice
    Telefon: 466 263 080, 603 273 948
    E-mail: pardubice@poradnapardubice.cz
Svitavy
    Adresa: Riegrova 2063/11, 568 02 Svitavy
    Telefon: 461 532 604, 604 867 581
Chrudim
    Adresa: Školní náměstí 11, 537 01 Chrudim II
    Telefon: 469 319 632, 737 360 028
Ústí nad Orlicí
    Adresa: Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí
    Telefon: 465 525 442, 733 522 278
    E-mail: usti@poradnapardubice.cz
Krizová pomoc a poradenství
 
Jihočeský kraj
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú.
Adresa: Jiráskovo nábřeží 1549/10, 370 04 České Budějovice
Telefon: 776 763 176
Pomoc dospělým i dětem
 
 
THEIA – krizové centrum, o.p.s.
Adresa: Mánesova 11/3b, České Budějovice
Nonstop linka: 775 202 421
Ambulantní krizové pracoviště
 
 
Arkáda – sociálně psychologické centrum
Písek
    Adresa: Husovo nám. 2/24, 397 01 Písek
    Telefon: 382 211 300
    E-mail: info@arkada-pisek.cz
Milevsko
    Adresa: nám. E. Beneše 123, 399 01 Milevsko
    Telefon: 382 521 300
    E-mail: milevsko@arkada-pisek.cz
Krizové centrum
 
Krizové centrum – Centrum pomoci rodině a dětem
Adresa: Velké náměstí 14, 383 01 Prachatice
Telefon: 736 213 002
 
Plzeňský kraj
Diakonie ČCE - Diakonie Západ
Adresa: Prokopova 25, 301 00 Plzeň
Telefon: 733 414 421
 
Epoché, o.s.
Nonstop linka důvěry a psychologické pomoci: 377 462 312, 605 965 822        
 
Karlovarský kraj
Res Vitae, o.s.
Adresa: Blahoslavova 659/18, Karlovy Vary
Krizové centrum
Linka důvěry: 353 588 080, 723 963 356
 
Vysočina
STŘED, o.s.
Adresa: Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
Sociální asistence a poradenství
Jihomoravský kraj
OKNO DOKOŘÁN BLANSKO – krizová pomoc
Adresa: Komenského 19, 678 01 Blansko
Telefon: 516 417 351
Krizové centrum
 
Psychocentrum Domeček Hodonín
Adresa: Skácelova 2/2711, 695 01 Hodonín
Telefon: 518 321 629
Individuální, skupinová a párová psychoterapie, poradenství, krizová intervence
 
Olomoucký kraj
Charita Olomouc - Krizové centrum
Telefon: 734 435 078
e-mail: info@olomouc.charita.cz
Odborná sociální pomoc v akutní krizi
 
Zlínský kraj
Psychocentrum Zlín
Adresa: Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín
Telefon: 577 220 634, 737 038 850
Komplexní služby v oblasti psychiatrie, adiktologie, psychologie a psychoterapie
 
Moravskoslezský kraj
Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“ 
Adresa: Hradecká 16, 746 01 Opava
Telefon: 553 718 487
Krizová intervence, individuální, rodinné a párové poradenství
 
Centrum psychologické pomoci
Bruntál
    Adresa: Dukelská 2, 792 01 Bruntál
    Telefon: 554 717 993
    E-mail: bruntal@cepp.cz
Frýdek - Místek
    Adresa: Jiráskova 457, 738 01 Frýdek – Místek
    Telefon: 558 438 600
    E-mail: fm@cepp.cz
Karviná
    Adresa: Na Bělidle 815, 733 01 Karviná – Fryštát
    Telefon: 596 317 575
    E-mail: karvina@cepp.cz
Nový Jičín
    Adresa: Štefánikova7, 741 01 Nový Jičín
    Telefon: 556 702 265
    E-mail: nj@cepp.cz
Opava
    Adresa: Pekařská 4, 746 01 Opava
    Telefon: 553 622 764, 553 612 501
    E-mail: opava@cepp.cz
Krizová intervence, individuální, rodinné a párové poradenství
 
Krizové centrum Ostrava
Adresa: Ruská 94/29, 703 00 Ostrava
Telefon: 596 110 883, 732 957 193
Krizová intervence, psychosociální poradenství, krátkodobá psychoterapie
 
 
 

 

Gestor

Odbor prevence kriminality
Odd. projektů prevence kriminality
Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
E-mail: opk@mvcr.cz
Telefon: 974 832 255

Tísňové linky

Policie        158
Záchranka   155
Hasiči         150
IZS              112Kontakt

Ministerstvo vnitra OPK

Ministerstvo vnitra
Odbor prevence kriminality
Nad Štolou 3
P.O. Box 21/OPK
170 34 Praha 7

+420 974 832 255