Sbírka na podporu Linky bezpečí

01.06.2014 14:10
Linka bezpečí pomáhá již 20. rokem dětem v nesnázích. Bezplatně a v nepřetržitém provozu. V uplynulém roce se uskutečnilo každodenně až 650 hovorů s dětmi a dospívajícími, z toho 110 na velmi závažná témata, jako jsou šikana a kyberšikana, rozchody rodičů, osamělost a strach, týrání, sebevražedné myšlenky, atd. Bohužel, v začátku roku 2014 bylo sdružení z finančních důvodů nuceno přistoupit k omezení kapacity konzultantů. Na hlavní odpolední směně pracuje pouze čtyři až pět konzultantů místo ideálních sedmi, k podobné „redukci“ muselo dojít i v dopoledním a nočním provozu. Důsledkem je, že se na linku dovolá pouze jedno dítě ze tří, zbylé děti zůstávají se svým problémem samy, bez pomoci.
 
Na zajištění jednoho hovoru s dítětem či mladistvým v krizi potřebuje Linka bezpečí získat od firemních či individuálních dárců 50 Kč. Granty od státu pokrývají pouze 25 % jejího ročního rozpočtu. Proto pořádá již poněkolikáté veřejnou sbírku, tento rok zaměřenou právě na zlepšení dovolatelnosti na Linku bezpečí.

Z výše uvedeného vyplývá, že ideální příspěvek do sbírky je 50 Kč, protože jde o částku potřebnou k zajištění jednoho hovoru s ohroženým dítětem. Pokud Vás Linka bezpečí svou aktivitou oslovila a vyprovokovala Vás k dobrému skutku, jako poděkování Vám nabízí placku či 3D samolepku, symbolizující jeden hovor s ohroženým dítětem. Za každou padesátikorunou je tedy jeden hovor Linky a jeden dětský příběh. Příběhy zakoupených předmětu bude možné najít na speciální webové stránce www.klublinkyvbezpeci.cz.
 
Ministerstvo vnitra se do sbírky na podporu Linky bezpečí zapojuje již druhým rokem, možná si vzpomínáte na pomněnky, které jsme si kupovali zhruba před rokem v několika budovách Ministerstva vnitra a PČR. Letos to tedy budou samolepky a placky, jejichž koupí budete moci na začátku června přispět na provoz Linky bezpečí. Najdete je lehce: vždy v prostoru hlavní vrátnice nebo u vstupních turniketů. V úterý 3. června to bude na Letné a ve středu 4. června na Centrotexu. V budově Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy v Kongresové bude sbírková akce probíhat 5. června, termín konání v budově Ředitelství služby pořádkové policie na Olšanské bude teprve upřesněn.
 
Zdroj: MV ČR (odbor tisku a public relations)

Více zde:
https://www.pomoztemenajit.cz/news/sbirka-na-podporu-linky-bezpeci/
 


Kontakt

Ministerstvo vnitra OPK

Ministerstvo vnitra
Odbor prevence kriminality
Nad Štolou 3
P.O. Box 21/OPK
170 34 Praha 7

+420 974 832 255