25. května - Mezinárodní den pohřešovaných dětí

25.05.2014 10:25

Dne 25. května 1979 zmizel v New Yorku na cestě do školy šestiletý Etan Patz, který již nebyl nikdy spatřen. V následujících letech začaly nejrůznější organizace připomínat tento den v souvislosti se zmizelými dětmi a v roce1983 označil prezident USA Ronald Reagan 25. květen za Den pohřešovaných dětí. Jako mezinárodní den se začal připomínat od roku 1986, v Evropě se výročí slaví od roku 2002. V České republice se připomíná od roku 2004. Cílem různých aktivit či kampaní, které se v tento den konají po celém světě, je především upozornění veřejnosti na fenomén pohřešovaných dětí či dětí na útěku a rovněž vyjádření poselství naděje a solidarity rodičům, kteří nemají o svých dětech žádné zprávy a nevědí, co se s nimi stalo.

Ministerstvo vnitra u příležitosti letošního Mezinárodního dne pohřešovaných dětí připravilo distribuci informačních letáků o projektu MV a Policie ČR „Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech“ (NKMPPD) a o Evropské krizové lince pro pohřešované děti 116 000. Letáky byly distribuovány na všechna krajská ředitelství PČR, všem krajským manažerům prevence kriminality a odtud i dalším subjektům, které v rámci této problematiky aktivně spolupracují s veřejností. Leták ve formátu .pdf je rovněž ke stažení zdeKontakt

Ministerstvo vnitra OPK

Ministerstvo vnitra
Odbor prevence kriminality
Nad Štolou 3
P.O. Box 21/OPK
170 34 Praha 7

+420 974 832 255