25. květen - Mezinárodní den pohřešovaných dětí

22.05.2020 09:22

Pomněnkový den                             

Na pondělí 25. 5. 2020 připadá Mezinárodní den pohřešovaných dětí, pro nějž se nejen u nás vžil název Pomněnkový den.

Pomněnkový den se zrodil v USA jako den, který má připomínat osud pohřešovaných dětí. Poprvé označil 25. květen jako Den pohřešovaných dětí tehdejší americký prezident Ronald Reagan v roce 1983.

Česká republika si tento den připomíná od roku 2004.

Symbolem Pomněnkového dne se stala pomněnka. Anglický název tohoto modrého kvítku zní forget-me-not - pohřešované děti tím vzkazují "nezapomeň na mě"

Problematice pohřešovaných dětí se od roku 2010, kdy byl spuštěn „Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech“ (https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-koordinacni-mechanismus-patrani-po-pohresovanych-detech.aspx), cíleně věnuje Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra. Ten také rozhodující měrou přispěl k úspěšnému projektu „Pomozte mě najít“, v rámci kterého byly spuštěny stránky www.pomoztemenajit.cz, které dodnes spravuje.

Další aktivitou na poli pohřešovaných dětí je pestré spektrum preventivních kampaní upozorňujících na nebezpečí, která mohou na děti „číhat“.

 

V letošním roce se po celé české republice v rámci Pomněnkového dne uskuteční několik akcí, které budou pořádat vždy příslušná krajská ředitelství Policie ČR. 

 

 

Ministerstvo vnitra dlouhodobě spolupracuje s nadací AMBER Alert Europe v rámci řešení zásadních témat souvisejících s problematikou pohřešovaných dětí.

Při příležitosti Pomněnkového dne zahajuje nadace AMBER Alert Europe (AAEU) ve spolupráci
s PEN-MP dne 25. 5. 2020 v 9:00 hodin svou každoroční preventivní kampaň k Mezinárodnímu dni pohřešovaných dětí. Cílem letošní kampaně DontBeAnEasyCatch (nebuď snadným terčem), vytvořené ve spolupráci s výše zmiňovanou nadací, je informovat děti o bezpečném způsobu, jak se pohybovat v online prostředí.

Mezinárodní kampaň Kampaň „#DontBeAnEasyCatch“ podpořilo 23 zemí, včetně České republiky, je přeložena do 19 jazyků. S veřejností je sdílena veřejně přístupnými informačními kanály státní policie a relevantními nevládními organizacemi v Albánii, Rakousku, Belgii, Brazílii, Chorvatsku, České republice, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Itálii, Litvě, Maltě, Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku, Srbsku, Tchaj-wanu a USA.

Kampaň zahrnuje animované video, ve kterém jsou dávány užitečné rady a doporučení dětem ve věku 10 a více let.

Českou verzi kampaně si můžete prohlédnout a stáhnout zde: 

https://ftp.amberalert.eu/video/may25/2020/czech-republic-dont-be-an-easy-catch.mp4

           

 

 

 

 

 

 

 

 

na sociálních sítích / mediích najdete tato kampaň pod tagy:

Facebook: @AMBERAlertEurope
Twitter: @AmberAlertEU

K hlavní myšlence kampaně:

„Povědomí o odpovědném chování v online prostředí stále chybí. Důraz je často kladen na nebezpečí ve vnějším světě, zatímco děti mohou být při zapojení do online aktivit ohroženy stejně snadno i v bezpečí svého domova. Navíc ne všechny děti mají potřebné znalosti a dovednosti, a mohou se tedy stát v online prostření snadným terčem.“ říká Damjan Miklic, současný prezident PEN-MP.

„Obzvláště nyní, když děti tráví více času online, je důležité, aby se tento problém prostřednictvím naší kampaně dostal do povědomí dětí, které se takto seznámí s důležitými pravidly, jak se chránit před online predátory. Proto všechny vyzývám, aby sdíleli tuto kampaň ve svém okolí, ať už ve školách, na příslušných platformách sociálních médií, nebo mezi rodiči. “

O spolupráci MV ČR s mezinárodními organizacemi zapojenými do kampaně:

Ministerstvo vnitra dlouhodobě spolupracuje s nadací AMBER Alert Europe v rámci řešení zásadních témat souvisejících s problematikou pohřešovaných dětí. Nadace AMBER Alert Europe pomáhá při záchraně pohřešovaných dětí tím, že propojuje relevantní složky činné v trestním řízení, policejní odborníky a další expertní organizace a podporuje je v jejich spolupráci. Důležitou součástí činnosti je taktéž přímá komunikace s veřejností a, v případě potřeby, její zapojení při pátrání po pohřešovaných dětech.

V loňském roce za předsednictví České republiky v nadaci, Rada Evropské unie oficiálně uznala sdružení odborníků z nadace a souhlasila s jejich formálním přidružením k pracovní skupině pro vymáhání práva (LEWP). Vznikla tak Evropská síť pro pohřešované osoby PEN-MP, která je první a jedinou takovou oficiální sítí a skládá se z policejních odborníků v oblasti pohřešovaných osob z celé Evropy.

Stále aktuální kampaň t z r.  2019 s tématem:

"Když nevíte, kde začít s hledáním vy, jak to mají vědět ostatní?"

https://www.youtube.com/watch?v=tZ56J6YFxYE

 Kontakt

Ministerstvo vnitra OPK

Ministerstvo vnitra
Odbor prevence kriminality
Nad Štolou 3
P.O. Box 21/OPK
170 34 Praha 7

+420 974 832 255