Partneři

V roce 2010 byla podepsána memoranda o spolupráci s partnerskými médii, čímž byl Národní koordinační mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech oficiálně spuštěn. Odbor prevence kriminality MV ČR a Policie ČR aktuálně spolupracuje s 10 televizními i rozhlasovými stanicemi a webovými portály.

V roce 2012 bylo uzavřeno memorandum o spolupráci se společností GOPE Systems, a.s., jejíž spolupráce v rámci NKMPPD souvisí s uceleným řešením systému včasné intervence na základě provozované služby Najdu Tě, která umožňuje lokalizaci SIM karty zákazníků prostřednictvím GMS sítě.

                                               

V roce 2013 byla podepsána dohoda o partnerské spolupráci s evropskou platformou pro pohřešované děti AMBER Alert Europe. Tímto krokem se NKMPPD stal součástí unikátní přeshraniční sítě subjektů (policejních útvarů a nestátních neziskových organizací spolupracující s policií v rámci pátrání po pohřešovaných dětech), které mohou v případě potřeby spolupracovat během některých pátracích úkonů, vyměňovat si zkušenosti a podílet se na zefektivňování pátracích systémů v jednotlivých zemích EU.

Dalším partnerem se stala organizace Cesta z krize, z.ú., která je provozovatelem evropské krizové linky pro ohrožené děti, jejich rodinu a blízké 116 000. Jejím primárním úkolem je bezplatná a nepřetržitě dostupná krizová pomoc, ale také prevence a poradenství související s ohroženým dítětem.

                              

V roce 2017 byla uzavřena dohoda o partnerské spolupráci s neziskovou organizací Aplikace Echo, z.s., jejímž účelem je vyvinutí softwaru Aplikace Echo, která urychlí výměnu informací mezi státními institucemi a veřejností. Vyhlášení pátrání se tak dostane k veřejnosti bez zbytečného prodlení.

 Kontakt

Ministerstvo vnitra OPK

Ministerstvo vnitra
Odbor prevence kriminality
Nad Štolou 3
P.O. Box 21/OPK
170 34 Praha 7

+420 974 832 255