Konference k evroské krizové lince 116 000

21.09.2015 19:27

Ministerstvo vnitra společně s provozovatelem evropské krizové linky 116 000 pro pohřešované děti, spolkem Ztracené dítě, pořádalo v pondělí 21. 9. 2015 odbornou konferenci. Odborníci z Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí, Policie ČR, orgánů sociálně-právní ochrany dětí a dalších sociálních či vzdělávacích institucí se zaměřili na problematiku sociálně právní ochrany dětí a nových možností využití služeb linky.  

„Zhodnotili jsme dvouleté fungování linky. Mohu říci, že se tato služba prokázala jako užitečná a byla v průběhu dosavadních dvou let využívána dětmi i dospělými. Vyškolení pracovníci linky jsou schopni řešit jak naléhavé situace, tak s některými klienty pracovat dlouhodobě,“ říká Petra Binková z resortního odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Ocenila rovněž aktivní spolupráci linky s orgány sociálně-právní ochrany dětí, Policií ČR, Linkou bezpečí a dalšími relevantními neziskovými subjekty. „Považuji za důležité zmínit i mezinárodní rozměr linky 116 000. Tyto krizové linky totiž v Evropě vytvářejí jednotně definovanou propojenou síť, která umožňuje efektivní přenos informací mezi jednotlivými státy. Celoevropský charakter této služby tudíž umožní všem potřebným, kteří se nacházejí na území působnosti těchto linek, přístup ke stejnému druhu služby v příslušném členském státě,“ shrnuje Binková s tím, že v tom je linka 116 000 mezi stávajícími službami na území ČR nezastupitelná.
 
Společně s předsedkyní Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Radkou Maxovou oznámila Petra Binková vyhlášení nového dotačního programu Ministerstva vnitra pro evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 (důvěrná linka pro děti) a 116 006 (linka pro oběti trestních činů). „Protože podle regulí EU musí být tyto linky snadno dostupné a pro volající zcela bezplatné, řeší nebo budou v nejbližších měsících řešit problém své udržitelnosti, a to především z finančních důvodů. Dotační program MV umožní provozovatelům linek pokrýt jejich náklady za telekomunikační služby a tím i nadále zabezpečit bezplatné volání dětí, které se ocitly ve složité situaci, jejich rodičů a blízkých a obětí trestných činů,“ konstatuje Binková.
 
Zároveň se zahájením dotačního programu vstoupí zástupci MV a dotčených linek v jednání s telefonními operátory o snížení poplatků za přijaté hovory či o poskytování těchto služeb bezplatně. Obě varianty již mají svůj precedent v několika zemích EU, kde se tyto linky úspěšně provozují a využívají. 
Linka 116 000 v ČR funguje od září 2013 a jejím gestorem je Ministerstvo vnitra. Primárním účelem linky je bezplatná a nepřetržitě dostupná krizová pomoc pohřešovaným dětem, jejich rodinám či blízkým a podpora stávajícího systému pátrání po pohřešovaných dětech, tzv. Národního koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech (gesce MV).
 
 
Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a PR
 
tisková zpráva je k dispozici na :


 

 Kontakt

Ministerstvo vnitra OPK

Ministerstvo vnitra
Odbor prevence kriminality
Nad Štolou 3
P.O. Box 21/OPK
170 34 Praha 7

+420 974 832 255