Mezinárodní expertní jednání v Praze

30.05.2017 16:00

Ve dnech  29. - 30. května 2017 se ve školícícm zařízení MV na Spiritce konalo Mezinárodní odborné jednání na téma efektivní systém přeshraniční spolupráce při pátrání pi pohřešovaných osobách (včetně dětí).

V Evropě se každoročně pohřešují tisíce dětí. Pohřešování dítěte je vždy velmi citlivé a naléhavé téma. Pro úspěšné nalezení pohřešovaného dítěte je rychlý a efektivní přenos informací mezi policií, dalšími expertními subjekty i případné včasné zapojení veřejnosti naprosto zásadní, a to nejen uvnitř území jednoho státu, ale i v rámci přeshraniční spolupráce.

Zlepšení stávající situace (nejednotný systém definování jednotlivých situací a postupů, nejednotná legislativa, způsoby informování veřejnosti, nedostatečná ochrana osobních údajů apod.) a potřeba nových řešení v rámci problematiky pátrání po pohřešovaných osob již byly předmětem Písemné deklarace (P8_DCL(2016)0007), kterou v loňském roce iniciovali zástupce České republiky v Evropském parlamentu a evropská odborná platforma pro pohřešované děti AMBER Alert Europe. Podpořilo ji 465 členů EP ze všech 28 členských zemí a všech 9 politických skupin. Jedná se o nejúspěšnější písemnou deklaraci od roku 2011

Česká republika (MV a PČR) považuje za důležité nadále pokračovat v aktivitách směřujících ke zlepšení spolupráce v rámci pátrání po pohřešovaných dětech a osobách, a to především v rámci dlouhodobé policejní spolupráce mezi hraničními regiony. Jednou z prvních vhodných příležitostí bylo mezinárodní odborné jednání, které zorganizovalo Ministerstvo vnitra (zastoupené OBPPK) ve spolupráce s Policejním prezídiem (zastoupené ÚSKPV) a evropskou odbornou platformou AMBER Alert Europe (dále jen AAEU) ve dnech 29. – 30. 5. 2017 ve školícím zařízení MV na Spiritce.

Uskutečnění tohoto jednání v České republice oznámil ministr vnitra Milan Chovanec na ministerské konferenci členských zemí Salzburského fóra konané v listopadu 2016 v Praze (viz EC dokument 14274/16) a všemi zúčastněnými zástupci bylo jednohlasně podpořeno. Efektivní systém přeshraniční spolupráce při pátrání po pohřešovaných dětech rovněž patří mezi prioritní úkoly Strategie prevence kriminality pro Českou republiku na léta 2016 – 2020. Ministr vnitra nad tímto jednáním převzal záštitu.

První den jednání policejních a dalších expertů z 10 zemí EU byl zaměřen na prezentace dobré praxe z vybraných zemí EU a diskuzní fórum týkající se stávající situace a přetrvávajících problémů. Během druhého dne pak probíhal výcvikový program související s tzv. faktorem risku v případech pohřešovaných dětí, který vedl přední evropský odborník v oblasti pátrání po pohřešovaných dětech Charlie Hedges z Velké Británie. V závěru akce byly určeny kontaktní osoby zúčastněných zemí, které budou úzce spolupracovat v případech přeshraničního pátrání (SPOC – Single Point of Contact).


 

 Kontakt

Ministerstvo vnitra OPK

Ministerstvo vnitra
Odbor prevence kriminality
Nad Štolou 3
P.O. Box 21/OPK
170 34 Praha 7

+420 974 832 255