Mezinárodní seminář AMBER Alert Europe

22.05.2019 12:51

Mezinárodní nezisková organizace AMBER Alert Europe vytvořila síť policejních odborníků zabývajících se problematikou pátrání po pohřešovaných osobách, zejména dětech – tzv. Evropská síť policejních expertů pro pátrání po pohřešovaných dětech.

Cílem této nově vytvořené sítě je umožnit policejním expertům z přidružených států mezi sebou rychle a neformálně komunikovat v případech pátrání po pohřešovaných dětech. Předsednictví této sítě expertů náleží od 25. května 2018 do května 2020 Policii ČR.

Díky zmíněnému předsednictví se v Praze uskuteční seminář zástupců Evropské sítě policejních expertů pro pátrání po pohřešovaných dětech, který je naplánován ve dnech 04. – 06. září 2019 v hotelu Ministerstva vnitra Spiritka.Kontakt

Ministerstvo vnitra OPK

Ministerstvo vnitra
Odbor prevence kriminality
Nad Štolou 3
P.O. Box 21/OPK
170 34 Praha 7

+420 974 832 255