Na 25. května připadá Mezinárodní den pohřešovaných dětí

23.05.2019 15:21

Dne 25. května si celý svět připomene Mezinárodní den pohřešovaných dětí. Takzvaný „Pomněnkový den“ připomínající osud pohřešovaných dětí se zrodil v USA, Česká republika se zapojila poprvé v roce 2004.

K problematice pohřešovaných dětí vytvořilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky projekt „Pomozte mě najít“. Na webových stránkách projektu www.pomoztemenajit.cz jsou uveřejněny podrobnější informace, včetně možnosti stažení preventivně informačních materiálů a zhlédnutí animovaného filmu „Zůstaň v bezpečí se Simonem“.

Dalším společným projektem je „Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech“, který se aktivuje při pátrání po „dítěti v ohrožení“. Systém umožňuje bezprostřední zapojení sdělovacích prostředků, a tím i široké veřejnosti do pátrání. Právě rychlost sdílení informací je při záchraně pohřešovaného dítěte klíčová.

Čeští policisté pátrají každý rok po několika tisících dětí a po téměř dvou desítkách pohřešovaných dětí v ohrožení. Ve spolupráci s hromadnými sdělovacími prostředky a širokou veřejností věnují každému případu velkou pozornost, a i díky tomu je úspěšnost pátrání vysoká. Velkým pomocníkem v dané oblasti je rovněž výstražný systém AMBER Alert, který upozorní na pohřešované dítě v celé Evropě, a umožní tak rychlou a efektivní mezinárodní spolupráci. Mezinárodní nezisková organizace AMBER Alert Europe vytvořila síť policejních expertů zabývajících se problematikou pátrání po pohřešovaných dětech. Předsednictví této sítě expertů náleží od května 2018 do května 2020 Policii ČR.

K letošnímu „Pomněnkovému dni“ připravila Policie ČR ve spolupráci s odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra, vedle dalších aktivit, informační interaktivní kampaň pro žáky základních škol. Konkrétně se při ní uskuteční besedy s policejními specialisty z odboru pátrání úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, při kterých se budou mimo jiné promítat videospoty.  Cílem těchto aktivit je zvýšit povědomí o tématu „dítěte v ohrožení“, a napomoci tak k urychlení pátracích akcí, a především k ochraně lidského života a zdraví.Kontakt

Ministerstvo vnitra OPK

Ministerstvo vnitra
Odbor prevence kriminality
Nad Štolou 3
P.O. Box 21/OPK
170 34 Praha 7

+420 974 832 255