Preventivní výstraha v případech pohřešovaných dětí

11.02.2019 10:30

Dne 28. prosince 2018 vstoupila v platnost nová pravidla pro posílení Schengenského informačního systému (SIS), který pomáhá vnitrostátním orgánům (zejména příslušníkům celní správy a policie) snadněji sledovat, kdo překračuje evropské hranice. Organizace AMBER Alert Europe ve spolupráci s nizozemským, slovenským a maltským předsednictvím Rady EU úspěšně lobovala za to, aby nová pravidla obsahovala tzv. "Preventivní výstrahy" pro děti v ohrožení, s cílem zlepšit ochranu dětí v celé Evropě.

V současné době SIS umožňuje vkládat a sledovat informace o hledaných nebo pohřešovaných osobách. Děti, u nichž je riziko únosu nebo ohrožení, nejsou do systému zařazeny. Nová pravidla SIS to změní. Zadáním preventivních výstrah pro děti, u nichž hrozí nebezpečí, mohou orgány činné v trestním řízení předejít tomu, aby některé z těchto dětí skutečně zmizelo.

Děti, které jsou zranitelné a jsou v ohrožení, pokud se ztratí, musí být nalezeny co nejdříve. Preventivní výstrahy mohou pomoci zabránit v překročení hranice, což přispěje k jejich rychlejšímu nalezení.

SIS je nejdůležitějším a nejrozšířenějším informačním systémem sdílení informací z důvodu zajištění práva, bezpečnosti a správy hranic v Evropě. SIS poskytuje zhruba 79 milionů záznamů o osobách, které nemají právo vstoupit nebo pobývat v schengenském prostoru, osobách hledaných pro podezření ze spáchání trestného činu, o pohřešovaných osobách a o ztracených nebo odcizených předmětech (například o dokladech, automobilech, střelných zbraních). SIS obsahuje také data, která jsou potřebná k nalezení osoby a potvrzení její totožnosti. Více než 30 zemí Evropy je součástí SIS.

Pravidla již vstoupila v platnost, nicméně, nové funkce SIS budou plně funkční až později, jakmile budou splněny všechny právní a technické předpoklady.

 

 Kontakt

Ministerstvo vnitra OPK

Ministerstvo vnitra
Odbor prevence kriminality
Nad Štolou 3
P.O. Box 21/OPK
170 34 Praha 7

+420 974 832 255