Setkání evropské sítě policejních expertů v Praze

13.12.2018 17:07

Ve dnech 10. - 11. prosince 2018 proběhla v Praze ve školícím zařízení MV Spiritka konference na téma Pátrání po pohřešovaných dětech: Umění možného. Konference byla pořádána Úřadem služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia PČR v rámci českého předsednictví evropské sítě policejních expertů pro pátrání po pohřešovaných dětech ve spolupráci s evropskou platformou AMBER Alert Europe, jejíž nedílnou součástí právě síť policejních expertů je, a odborem prevence kriminality MV.

Síť policejních expertů tvoří více než 50 expertů, kteří se zabývají problematikou pohřešovaných osob - dětí, z 18 evropských států. Cílem sítě je propojení odborníků tak, aby mohlo dojít k rychlé komunikaci při pátrání po pohřešovaných dětech. Na pražském setkání měli zúčastnění experti možnost sdílet své zkušenosti, vzájemně vyměňovat nejlepší praxi a učit se jeden od druhého.

První den představili svou práci noví členové sítě ze Španělska, Francie a Srbské republiky. Zástupci organizace Aplikace Echo, z.s. informovali o připravované mobilní aplikaci, jejímž cílem je urychlení výměny informací mezi státními institucemi a veřejností, a uvedli, že ke spuštění aplikace dojde pravděpodobně v lednu 2019. Zajímavou prezentací přispěla PhDr. Pavla Bechnerová, kurátorka historické sbírky Památníku Lidice, která posluchače seznámila s případem pohřešovaných dětí Lidického masakru. Program svými příspěvky obohatil též zástupce výkonného ředitele Europolu, zástupce oddělení speciálních operací a zpravodajství izraelských obranných sil, klinický psycholog specializující se na profilování a uvedeny byly také příklady z praxe. Druhý den byl prezentován Schengenský informační systém a sekce příspěvků zaměřených na obchodování s dětmi. Byl též představen případ přeshraničního únosu dítěte, na kterém byla demonstrována nutnost rychlé mezinárodní spolupráce a využití výstražného systému AMBER Alert. Na závěr bývalá zvláštní agentka Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a ředitelka týmu Trust & Safety Facebook reportovala o možnostech zapojení veřejnosti do pátrání po pohřešovaných dětech prostřednictvím sociální sítě Facebook.

 

Zdroj obrázku: Facebook AMBER Alert EuropeKontakt

Ministerstvo vnitra OPK

Ministerstvo vnitra
Odbor prevence kriminality
Nad Štolou 3
P.O. Box 21/OPK
170 34 Praha 7

+420 974 832 255